i.c.u.by._.ss
. . . อนาคตเป็นอย่างไร ใครจะรู้ แต่ให้สู้เพื่อไปสู่สิ่งที่ฝัน แม้เวลาอาจพาใจให้ลืมกัน สำหรับฉันไม่มีวันจะเปลี่ยนไป หากเธอหาแห่งใดเป็นที่พึ่ง ยามเมื่อถึงจุดหนึ่งซึ่งหวั่นไหว ยังมีฉันคนนี้นะคนไกล คนที่เป็นคนใกล้…ที่ไกลเธอ . . . Good morning. Have a nice Monday. ☕
loading